Nota prawna

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, znanej jako LCEN, informujemy użytkowników i odwiedzających witrynę: kimelou.com następująca informacja :

Status właściciela: SAS

Właścicielem jest: CHILLY SELLERS

Adres pocztowy właściciela: 128 RUE DE LA BOETIE 75008 PARYŻ

Twórcą serwisu jest: CHILLY SELLERS

Kierownikiem publikacji jest: CHILLY SELLERS

Skontaktuj się z menadżerem publikacji: CHŁODNI SPRZEDAWCY

Webmaster jest osoba fizyczna

Skontaktuj się z webmasterem: CHILLY SELLERS

Gospodarzem witryny jest: Shopify Inc., 126 York St., Ottawa, Ontario, K1N 5T5, Kanada.

2.Prezentacja i zasada:

Oznacza się poniżej: Użytkownika, każdego użytkownika Internetu łączącego się i korzystającego z ww. serwisu: kimelou.com .

Witryna kimelou.com zawiera zestaw usług udostępnianych użytkownikom w niezmienionej postaci. Określa się tutaj, że muszą oni zachować się uprzejmie i wykazywać dobrą wiarę zarówno wobec innych użytkowników, jak i webmastera strony kimelou.com . Strona kimelou.com jest regularnie aktualizowana przez CHILLY SELLERS

CHILLY SELLERS stara się zapewnić jak najbardziej precyzyjne informacje na stronie kimelou.com (z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych od czasu jej umieszczenia w Internecie), ale nie może zagwarantować dokładności, kompletności i aktualności informacji opublikowanych na swojej stronie, niezależnie od tego, czy są to jej własne działania lub działania partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

W związku z tym użytkownik potwierdza, że ​​korzysta z podanych informacji (wyłącznie w celach informacyjnych, nie wyczerpujących i mogących ulec zmianie) na swoją wyłączną odpowiedzialność.

3. Dostępność:

Strona kimelou.com jest w zasadzie dostępna dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw, planowanych lub nie, w celach konserwacyjnych lub w przypadku działania siły wyższej.

Jeżeli dostęp do usługi będzie niemożliwy, kimelou.com zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przywrócić dostęp do usługi, a następnie postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.

Zobowiązana jedynie do środków, kimelou.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich charakteru, powstałe na skutek niedostępności usługi.

4. Własność intelektualna:

CHILLY SELLERS jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej lub posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, zarówno w strukturze, jak i w tekstach, obrazach, grafice, logo, ikonach, dźwiękach, oprogramowaniu itp.

Jakiekolwiek całkowite lub częściowe powielanie strony KIMELOU.COM , reprezentowanie, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja któregokolwiek z tych elementów, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody CHILLY SELLERS , właściciela strony pod adresem e-mail: contact@kimelou.com , w przeciwnym razie zostanie to uznane za naruszenie i podlegające karze zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

5. Linki hipertekstowe i pliki cookies:

Strona KIMELOU.COM zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron (partnerów, informacji itp.) utworzonych za zgodą CHILLY SELLERS . Jednakże CHILLY SELLERS nie jest w stanie zweryfikować całej zawartości odwiedzanych stron i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe ryzyko związane z nielegalnymi treściami.

Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie KIMELOU.COM , za pośrednictwem oprogramowania przeglądarki, na jego komputerze może zostać automatycznie zainstalowany jeden lub więcej plików cookie. Plik cookie to blok danych, który nie identyfikuje użytkownika, ale zapisuje informacje związane z jego poruszaniem się po serwisie.

Konfiguracja oprogramowania przeglądarki umożliwia informowanie o obecności plików cookies i ewentualną ich blokadę w sposób opisany pod adresem: www.cnil.fr. Użytkownik może jednak skonfigurować przeglądarkę swojego komputera tak, aby odmawiała instalacji plików cookie, wiedząc, że odmowa instalacji pliku cookie może skutkować niemożnością dostępu do niektórych usług. Aby zablokować pliki cookies, wpisz w swojej wyszukiwarce: blokowanie plików cookies w przeglądarce IE lub Firefox i postępuj zgodnie z instrukcjami w zależności od posiadanej wersji.

6.Ochrona mienia i osób – zarządzanie danymi osobowymi:

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 2004 r. , 1995.

Na stronie CHILLY SELLERS zbierane są wyłącznie dane osobowe (zgodnie z art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.) dotyczące użytkownika na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę KIMELOU.COM . Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, zwłaszcza gdy samodzielnie je wprowadza. Użytkownik serwisu KIMELOU.COM zostaje wówczas poinformowany, czy ma obowiązek podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, usuwania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą. Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać swoje żądanie do KIMELOU.COM na adres e-mail: contact@kimelou.com lub w formie pisemnej, należycie podpisanej, z załączoną kopią dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, ze wskazaniem adresu, na który należy odpowiedzieć zostać wysłany.

Żadne dane osobowe użytkownika serwisu KIMELOU.COM nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przydzielane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie hipoteza odkupu strony KIMELOU.COM i jej praw upoważnia CHILLY SELLERS do przekazania tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby obciążony takim samym obowiązkiem przechowywania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony Strona KIMELOU.COM.

Strona KIMELOU.COM jest zgodna z RODO, zapoznaj się z naszą polityką RODO.

Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Artykuł 16: Polityka SMS

Polityka SMS-ów:

Wyrażając zgodę na marketing SMS od Kimelou po dokonaniu płatności i zainicjowaniu zakupu lub subskrypcji za pośrednictwem naszych narzędzi subskrypcyjnych wyrażasz zgodę na otrzymywanie cyklicznych powiadomień SMS (o Twoim zamówieniu, w tym przypomnień o porzuconych płatnościach), ofert marketingowych SMS i SMS-ów transakcyjnych. , w tym prośby o sprawdzenie od nas, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany na stanowej lub federalnej liście, z którą nie należy dzwonić. Częstotliwość wiadomości jest różna. Zgoda nie jest warunkiem zakupu.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych i powiadomień SMS, odpowiedz STOP na dowolną wiadomość mobilną wysłaną od nas lub skorzystaj z linku rezygnacji, który udostępniliśmy Ci w którejkolwiek z naszych wiadomości. Rozumiesz i zgadzasz się, że alternatywne metody rezygnacji, takie jak użycie alternatywnych słów lub żądań, nie będą uważane za rozsądne sposoby rezygnacji. Nie pobieramy opłat za tę usługę, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty i prowizje związane z wysyłaniem wiadomości tekstowych nałożone przez dostawcę usług bezprzewodowych. Można stosować wiadomości i szybkości transmisji danych.

Jeśli masz jakieś pytania, wyślij SMS-a HELP na numer, z którego otrzymałeś wiadomości. Możesz także skontaktować się z nami pod adresem https://kimelou.com/pages/contact lub e-mailem pod adresem contact@kimelou.com , aby uzyskać więcej informacji.

Mamy prawo w dowolnym momencie zmienić dowolny numer telefonu lub krótki kod, którego używamy do obsługi Usługi. W takich sytuacjach zostaniesz o tym powiadomiony. Wyrażasz zgodę na to, że wszelkie wiadomości wysyłane na numer telefonu lub krótki kod, który zmieniliśmy, w tym prośby o ZATRZYMANIE lub POMOC, nie zostaną odebrane i nie będziemy zobowiązani do honorowania próśb zawartych w tych wiadomościach.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędne dostarczenie jakichkolwiek informacji przesłanych za pośrednictwem Usługi, za jakiekolwiek błędy w takich informacjach i/lub za jakiekolwiek działania, które możesz podjąć lub nie podjąć jakiegokolwiek polegania na informacjach lub usługach.

Twoje prawo do prywatności jest dla nas ważne. Możesz zapoznać się z naszą polityką prywatności: https://kimelou.com/pages/politique-de-confidentialite , aby ustalić, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe.